dhsphue.edu.vn | 34 Lê Lợi-Tp Huế | Hotline: 0977 00 4444

Ban tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Huế


Địa chỉ: 34 Lê Lợi, Tp Huế.

Tel: (0234)3 824 243

Hotline: 0977 00 4444

Fax: (0234)3 825 824

Website: tuyensinh.dhsphue.edu.vn

Facebook: dhsphue