dhsphue.edu.vn | 34 Lê Lợi-Tp Huế | Hotline: 0977 00 4444

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN 2017 - đợt 1
trường đại học sư phạm - đại học huếTT Mã ngành Tên ngành Điểm xét tuyển đợt 1 (qui chuẩn) Điểm xét tuyển đợt 1 (không qui chuẩn)
1 52140201 Giáo dục Mầm non 18.5 18.5
2 52140202 Giáo dục Tiểu học 23 23
3 52140205 Giáo dục chính trị 21.25 21.25
4 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 20.25 20.25
5 52140209 Sư phạm Toán học 16 21.5
6 52140210 Sư phạm Tin học 12.75 27
7 52140211 Sư phạm Vật lí 12.75 19.5
8 52140212 Sư phạm Hoá học 12.75 21
9 52140213 Sư phạm Sinh học 12.75 20
10 52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 15.5 15.75
11 52140217 Sư phạm Ngữ văn 17.5 22.75
12 52140218 Sư phạm Lịch sử 12.75 18.75
13 52140219 Sư phạm Địa lí 16.5 16.5
14 52310403 Tâm lý học giáo dục 15.5 15.5
15 T140211 Vật lí (chương trình tiên tiến) 12.75 22