dhsphue.edu.vn | 34 Lê Lợi-Tp Huế | Hotline: 0977 00 4444

HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC

Kiểm tra trúng tuyển tại đây
Xác nhận nhập học tại ĐH Huế (bắt buộc)
Nộp giấy báo điểm (bản gốc) kỳ thi THPT Quốc gia 2017 về Ban Khảo thí-ĐH Huế
Địa chỉ: Số 02 Lê Lợi - Tp Huế
Thời gian: Từ 01/08/2017 đến 07/08/2017
Kiểm tra đã "Xác nhận nhập học" (bước 2) thành công không?
Thí sinh gửi "Giấy báo điểm kỳ thi THPT Quốc gia 2017" qua đường Bưu điện, vui lòng kiểm tra đã gửi đúng địa chỉ (Ban Khảo thí-ĐH Huế . Số 02 Lê Lợi-Tp Huế) chưa ?
Nhập học tại trường ĐH Sư phạm Huế
Xem chi tiết các thủ tục nhập học
Welcome!